DANSK

Privatlivspolitik

ERHR Rekruttering ApS
Granhøjvej 8
8600 Silkeborg
Cvr.nr.: 40602771

Kontaktperson: Karin Henriksen
Telefon: +45 2119 3940
E-mail: kh@erhr.dk

 

1. Behandling af persondata og formål

ERHR Rekruttering behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os via mail, brev, hjemmeside, sociale medier og i forbindelse med oprettelse i CV-database, ansøgning til opslåede stillinger hos en af vore kunder, indkøb eller opfyldelse af kontrakter og aftaler. Derudover behandler vi personoplysninger om dig, hvis du er ansøger til ledige stillinger i virksomheden, er ansat, praktikant eller medlem bestyrelsen.

De personoplysninger, du indsender til os, digitalt eller i papirform, bliver behandlet af ERHR Rekrutterings personale alt efter formål og relevans. Dine personlige oplysninger bliver således behandlet og opbevaret fortroligt og forsvarligt, og kun de relevante medarbejdere har adgang til dine personoplysninger og eventuelle filer. Vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle dem til det formål de er indsamlet til.

Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige og fortrolige personoplysninger og i særlige tilfælde hvor det er relevant følsomme oplysninger i form af evt. helbredsoplysninger

 

1.1 Ansøgere til stillinger i ERHR Rekruttering

Med fremsendelsen af din ansøgning til os giver du samtykke til, at vi må behandle de personoplysninger, vi har modtaget fra dig. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at sende en mail til os med besked om, at du trækker dit samtykke og dermed også din ansøgning tilbage. Hvis din ansøgning ikke fører til ansættelse hos os, sletter vi personoplysningerne om dig senest efter 6 måneder.

 

1.2 Ansatte

Hvis du er eller bliver ansat i ERHR Rekruttering, opbevarer vi din ansøgning og dermed dine persondata til brug i den videre ansættelsesproces. I den forbindelse beder vi dig opgive dit CPR-nummer til brug ved oprettelse i vores IT-systemer, og i forbindelse med lønudbetaling, kontakt med pensions- og forsikringsselskab, kommune og lignende. Vi beder dig oplyse navn og kontakt-oplysninger på dine nærmeste pårørende, som vi naturligvis kun vil kontakte i nødstilfælde.

 

1.3 Bestyrelsesmedlem

I forbindelse med medlemskab af ERHR Rekrutterings bestyrelse, er det lovpligtigt, at du foruden dine personlige kontaktoplysninger også opgiver dit CPR-nr.. Disse oplysninger videregives kun til statslige myndigheder, bank og revisor.

 

1.4 Kandidater til stillinger hos vore kunder

Hvis du er kandidat/ansøger til en stilling hos en af vore kunder, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med udvælgelses- og ansættelsesprocessen.

Såfremt vi har behov for at behandle fortrolige eller følsomme personoplysninger, vil du blive oplyst om det og bedt om at afgive samtykke.

 

1.5 Kandidater i vores CV-database

Hvis du opretter dig i vores CV-database, giver du samtykke til at vi opbevarer dine personoplysninger i seks måneder. Du vil herefter blive bedt om at bekræfte en forlængelse af opbevaringen i yderligere seks måneder.

 

1.6. Kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere

Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde forpligtelserne i vores aftaleforhold med dig/din virksomhed.

Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig/din virksomhed.

Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen. 

 

2. Videregivelse af persondata

I forbindelse med opfyldelse af kundeaftaler/kontrakter kan der være behov for at videregive/dele personoplysningerne med tredjemand, herunder ansættende virksomhed, kandidat eller offentlige myndigheder. Videregivelsen sker kun hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det - eks. i forbindelse med indberetning til offentlige myndigheder.

 

3. Samtykke

I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke. I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

4. Hjemmesider, sociale medier og markedsføring

I forbindelse med din færdsel på ERHR Rekrutterings hjemmesider og sider på sociale medier, registreres din og andre brugeres færdsel via ”cookies”. Disse oplysninger anvendes til at måle trafikken og føre statistik over de mest besøgte sider. Du er fuldstændig anonym i denne statistik. Når du sender oplysninger via formularer fra vores hjemmeside, foregår dette via en sikker forbindelse (SSL-kryptering).

 

5. Sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark. Vi sletter løbende personoplysninger, som ikke er nødvendige, når vi har opfyldt vores forpligtelser i forhold til et eller flere af de formål de er indsamlet til.

 

6. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget (korrigeret), slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Effektiv og professionel rekruttering


Med afsæt i dit behov, finder vi det perfekte match

Procesingeniør eller maskinmester
Procesingeniør eller maskinmester søges til styrkelse af Combigas´s tekniske tegningsdokumentation ved udvikling og design på biogas- og renewable-anlæg i hele verden
Brandrådgiver
ABC Rådgivende Ingeniører
Brandrådgiver til fremtidens ingeniørhus - ABC Rådgivende Ingeniører
Junior Category Design Manager (Graphic)
ONLY
Work location: Beijing Do you have 7+ years’ graphic design experience for womenswear from fashion companies and with people management skills? Willing to join a leading high st...
Advokat til København
Sønderby Legal
Advokat til Sønderby Legal - København
Sæt skub i din Headhunter karriere
- bliv en del af ERHR´s stærke Headhunter team
Som Headhunter hos os får du muligheden for at drive din forretning succesfuldt samtidig med, at du kan trække på hele ERHR Rekruttering teamets erfaringer, kompetencer, netværk...

KONTAKT


ERHR Rekruttering, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg

ERHR Rekruttering, Store Kongensgade 40H 3. sal, 1264 København K

+45 86 80 01 11

info@erhr.dk

Top